หจก. ไบโอเทค ซิสเต็ม (สำนักงานใหญ่)
โทร 02-9254840-42, 061-919-5888, 083-289-4593, 083-554-0787
  • th

บทความ


บทความ

บทความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

 

ปัจจุบันสินค้าที่เราจัดจำหน่ายมีดังนี้
 

• ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก • ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง • เครื่องพ่นหมอกควัน • เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ULV • ถังฉีดสเปรย์สแตนเลส​


เครื่องพ่นหมอกควันเป็นเครื่องพ่นกำจัดแมลง เครื่องพ่นกำจัดยุงใช้กำจัดแมลง ป้องกันและควบคุม แมลงที่บินหรือคลาน เช่นยุงลาย ยุงรำคาญ แมลงวัน แมลงสาบ ปลวก ใช้ได้กับ บ้านเรือน คอกปศุสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม รีสอร์ท  โรงแรม ในท่อน้ำทิ้ง หรือพื้นที่ การเกษตรเช่น สวนผักสวนผลไม้ นาข้าว ไร่ข้าวโพด สวนส้ม กำลังการพ่นหมอกควันหรือละอองฝอยได้สมำเสมอ หนาแน่น เข้าถึงทุกซอกมุม มีความทนทานสะดวกต่อการใช้งานเพราะเป็นเครื่องยนต์แบบอัตโนมัติติดง่าย โดยการผสมของอากาสและน้ำมันเบนซิน โดยใช้แบตเตอรี่ 12 โวลต์หัวเทียนเป็นตัวจุดระเบิด เพี่ยงแค่กดปุ่ม และแบตเตอรี่ชาร์ทไฟเข้าใหม่ได้ เมือไฟมีกำลังอ่อน สามารถ การดูแลรักษาไม่ยุงยาก ไม่ร้อนเร็ว มีการระบายความร้อนที่ดีถึง 2 ชั้น ถังน้ำยาและถังน้ำมันทำจากเหล็กสแตนเลส ชนิดหนาพิเศษ ป้องกันการกัดกร่อนของน้ำยาเคมีและน้ำมันเชื้อเพลิง ชิ้นส่วนง่ายต่อการถอดเปลี่ยนใหม่ สะดวกตรวจสอบหาสาเหตุหากเกิดเครื่องยนต์ขัดข้อง เพราะตำแน่งของหัวเทียนเห็นได้ง่าย ผลิตโดยผู้นำในการผลิตเครื่องหมอกควัน
 

เครื่องพ่นมาตรฐานตามลักษณะการใช้งานที่สำคัญ ควรมีลักษณะดังนี้
 

1. เครื่องพ่นฝอยละเอียด ULV (ULV cold fog generator) สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ขนาดเม็ดน้ำยาที่เครื่องผลิตได้ ควรมีขนาดใหญ่สุดไม่เกิน 60 mm ขนาดเม็ดน้ำยาที่ดีที่สุดควรเป็น 5 - 27 ?m เพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยที่องค์การอนามัยโลกใช้บอก คุณภาพเครื่องว่าผลิตเม็ดน้ำยาที่มีคุณภาพสูงสุด คือ ค่า VMD (Volume Median Diameter) เท่ากับ 27 ?m หรืออาจบอกว่าจำนวนเม็ดน้ำยาไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 มีขนาดเล็กกว่า 27 ?m ซึ่งอาจหมายถึง กว่าร้อยละ 99 ของละอองน้ำยาที่มีขนาดฝอยละเอียด aerosol (ไม่เกิน 50 ?m) จะลอยฟุ้งในบรรยากาศได้นานและใช้ประโยชน์ของละอองน้ำยาทุกเม็ดในการกำจัดยุงบิน*

2. เครื่องพ่นฝอยละออง (Mist blower) เครื่องพ่นนี้จะพ่นเม็ดน้ำยาขนาด 20 - 100 ?m และมีค่า VMD = 57 ?m หมายถึงร้อยละ 85 มีขนาดเม็ดน้ำยาเล็กกว่า 57 ?m แต่จะพบว่าขนาดเม็ดน้ำยาที่สามารถลอยฟุ้งในบรรยากาศได้ดีและนาน (aerosol droplet ที่มีขนาดเล็กกว่า 50 ?m) จะมีเพียงร้อยละ 35 เท่านั้น ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 65 ที่มีขนาดเม็ดน้ำยาใหญ่กว่า 50 ?m จะตกลงสู่พื้นดินในระยะเวลาที่สั้นมาก จึงสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำยาได้เพียง 35 % สำหรับแมลงบิน แต่ในทางตรงกันข้าม หากต้องการพ่นสารเคมีกำจัดแมลงบินบริเวณแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น แมลงวันบริเวณกองขยะ แมลงสาบ เครื่องพ่นนี้กลับน่าจะมีประโยชน์กว่าเครื่องฝอยละเอียด ULV แต่หากใช้แทนเครื่อง ULV อาจมีปัญหาเรื่องความสิ้นเปลืองน้ำยาสูงและเม็ดน้ำยาตกลงในบริเวณนั้น ไม่ลอยฟุ้งในบรรยากาศ

3. เครื่องพ่นหมอกควัน (Thermal fog generator) เครื่องพ่นหมอกควันแบบใช้ความร้อนช่วยในการแตกตัวของสารเคมีรูปของเหลวเป็นละอองเล็กขนาด 0.1 - 60 ?m ขนาดเฉลี่ยของเม็ดน้ำยา (VMD) ขึ้นอยู่กับปริมาณความร้อนและปริมาณสารเคมีที่พ่น ถ้าความร้อนสูงหรือปริมาณสารเคมีที่พ่นออกมาน้อย ขนาดเม็ดน้ำยา ก็เล็กกว่าปริมาณสารเคมีที่พ่นมากกว่าในขนาดความร้อนเดียวกัน ปัญหาสำคัญของเครื่องพ่นหมอกควันแบบใช้ความร้อนคือการสลายตัวของสารเคมี เนื่องจากความร้อน ซึ่งอาจเนื่องมาจากคุณสมบัติของสารเคมีเอง หรืออาจเนื่องมาจากเครื่องพ่นเคมีที่ให้ความร้อนสูงเกินไป โดยปกติเครื่องพ่นหมอกควันที่มีคุณภาพดีควรสามารถควบคุมอุณหภูมิ ณ จุดหรือบริเวณที่น้ำยาสัมผัสความร้อนและแตกตัวให้บริเวณนี้มีอุณหภูมิระดับ ที่ไม่ทำลายคุณภาพของสารเคมี หรือมีอุณหภูมิบริเวณนี้ต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส ซึ่งอาจทดสอบได้โดยการใช้น้ำแทนสารเคมี หากเครื่องพ่นใดพ่นน้ำออกเป็นละอองโดยสมบูรณ์หรือเป็นไอ แสดงว่าอุณหภูมิจุดนั้นสูงเกินจุดน้ำเดือด (100 องศาเซลเซียส) โอกาสทำลายคุณภาพสารเคมีที่ถูกทำลายได้ด้วยความร้อนย่อมมีอยู่ แต่จะมากน้อยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและคุณสมบัติของสารเคมีนั้น และสารเคมีที่แนะนำให้ใช้ในเครื่องพ่นหมอกควัน จะมีความเข้มข้นต่ำมาก ๆ จึงย่อมมีโอกาสลดคุณภาพการพ่นสารเคมีลงได้มาก ฉะนั้น การใช้เครื่องพ่นหมอกควันที่มีคุณภาพต่ำก็ลดประสิทธิภาพการพ่นหมอกควันลง

 

การเตรียมเครื่องพ่นหมอกควันให้พร้อมก่อนการใช้งาน
 

หากเครื่องไม่เคยใช้งานมาก่อน ให้ชาร์ตไฟแบตเตอรี่ครั้งแรก ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง หลังจากครั้งต่อไป ชาร์ตแค่เพียง 1-2 ชั่วโมงก็พอ หากมีการใช้หลายมือควรชาร์ตไฟหลังงานเสร็จ บ่อยครั้งที่ไม่มีคนคอยชาร์ต แนะนำให้คนใช้คนสุดท้ายเป็นคนชาร์ต หรือ นาน ๆ ใช้เครื่องจะชาร์ต 1-2 เดือนครั้งก็ได้ (ไฟในแบตเตอรี่จะใช้เมื่อมีการสตาร์ทเท่านั้น ขณะที่พ่นจะไม่เกี่ยวกับไฟใน แบตเตอรี่) การเสื่อมหรือเสียของแบตเตอรี่เกิดขึ้นใช้จนประจุไฟในแบตเตอรี่หมดเกลี้ยง (อายุแบตเตอรี่ประมาณ 2 ปี) เครื่องที่มีการชาร์ตมาแล้วสามารถใช้ได้เลย
 

การบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน
 

1. ควรหยุดพักเครื่องประมาณ 15-20 นาทีต่อการใช้งาน 1 ชั่วโมง หรือ 1ชั่วโมงครึ่ง

2. พักเครื่องประมาณ 30 นาทีเมื่อมีการเปลี่ยนระบบการพ่น

3. ทำการดับเครื่องทุกครั้งในขณะที่เติมน้ำมันเครื่องยนต์หรือน้ำยาพ่น

4. ตรวจสอบว่าแบตเตอรีมีประจุไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา หรือ ชาร์ตไฟทุกครั้งหลังเสร็จงาน

5. ควรทำความสะอาดท่อความร้อน โดยมองที่ปลายท่อ จะเห็นท่อเล็ก ๆ อยู่ภายใน ใช้แปลงลวดที่มีไปกับตัวเครื่อง แหย่เข้าไปทำความสะอาดรู ให้แปรงถูถึงตำแหน่งหัวฉีดน้ำยา เข้าออก 7-8 ครั้งหรือพอรู้สึกว่าลื่นมือ ทำแบบนี้เมื่อมีการใช้งาน 8-12 สัปดาห์ต่อการทำความสะอาด 1 ครั้งเป็นการทำความสะอาด คราบน้ำยาที่หัวฉีดภายในท่อ หรือเขม่า ถูเสร็จก็ให้กดปลายท่อลง แล้วเอามือเคาะท่อเบา ๆ ให้เศษผงที่ตกค้างหลุดออกมา

6. ในส่วนของตัวเรื่องให้ใช้ผ้าชุบน้ำเปล่าเช็ดก็พอ

7. เมื่อรู้ว่าจะไม่มีการใช้เครื่องเวลานาน ควรเทน้ำยาและน้ำมันเครื่องออกจากถังให้หมด และชาร์ตแบตเตอรี่ให้เต็ม

8. เมื่อไม่มีการใช้งานนานควรชาร์ตแบตเตอรี่ ทุก ๆ 3 เดือน

 

วิธีการใช้งานเครื่องพ่นหมอกควันการพ่นแบบหมอกควันที่ดี (มีน้ำมันดีเซลเป็นส่วนผสมของน้ำยา)
 

1. ควรแต่งกายมิดชิดสวมแว่นตาและหน้ากาก ป้องกันควันเข้าตาและการสูดดมหมอกควันเข้าไป 

2. ผู้ใช้งานควารอยู่ตำแน่งที่เหนือลม และวางแผนการการพ่นโดยให้เดินถอยหลังหรือในแนวเฉียง เพื่อให้การพ่นครอบคลุมพื้นที่ได้ดีมีประสิทธิภาพ

3. ขณะที่พ่นให้ปลายท่อพ่นก้มลงเล็กน้อยทำให้้ควันเลียดพื้นด้านล้างแล้วค่อยลอยขึ้นด้านบน หากต้องการพ่นในตำแหน่งที่สูงเช่นยอดไม้ ควรยืนหากจากบริเวณที่พ่นพอสมควร และเอียงไม่เกิน 30 องศา ควันที่พ่นออกมาก็จะลอยไปบริเวณที่เราต้องการ

4. การพ่นลงท่อระบายน้ำสิ่งที่ต้องทำคือเปิดฝาท่อระบายน้ำที่เชื่อมกันเพื่อให้อากาศถ่ายเท เมื่อเราพ่นจะได้ไม่มีแรงดันอากาศดันกลับมาให้ห่างพอสมควร และเอียงไม่เกิน 30 องศา และไม่ควรจอที่รูท่ออาจจะเกิดอันตรายได้หากมีแก๊สหรือแรงดันมากที่ภายในท่อนั้น

5. ให้พ่นบริเวณมุมอับ หรือรก ที่ชื้นแฉะ ตามกอหญ้าพงหญ้า เพราะเป็นที่อยู่ของยุงและแมลงต่าง

6. ควรพ่นบ่อยแค่ไหน เพื่อป้องกันและกำจัด ให้ผู้พ่นสังเกตหลังการพ่น พื้นที่โล่งหรือมีการโดนแดด ให้ 3 วันต่อครั้ง ส่วนที่ร่ม หรือภายในอาคาร 5 วันต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและชนิดของน้ำยาที่ผสมเพื่อป้องกันและกำจัด ยุง แมลง
 

วิธีการใช้งานเครื่องพ่นหมอกควันการพ่นแบบละอองฝอยที่ดี (มีน้ำเป็นส่วนผสมของน้ำยา)

1. ควรแต่งกายมิดชิดสวมแว่นตาและหน้ากาก ป้องกันควันเข้าตาและการสูดดมหมอกควันเข้าไป 

2. ผู้ใช้งานควารอยู่ตำแน่งที่เหนือลม และวางแผนการการพ่นโดยให้เดินถอยหลังหรือในแนวเฉียง เพื่อให้การพ่นครอบคลุมพื้นที่ได้ดีมีประสิทธิภาพ

3. ให้ปลายท่อเอียงขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้ละอองค่อย ๆ ล่วงตกลกมาและยืนห่างบริเวณที่ทำการพ่น อย่างน้อย 4 เมตร เพราะเครื่องสามารถพ่นได้ไกล ถึง 6 เมตรหากไม่มีลมพัดย้อนมา

4. ควรพ่นบ่อยแค่ไหน เพื่อป้องกันและกำจัด ให้ผู้พ่นสังเกตหลังการพ่น พื้นที่โล่งหรือมีการโดนแดด ให้ 4 วันต่อครั้ง ส่วนที่ร่ม หรือภายในอาคาร 7 วันต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและชนิดของน้ำยาที่ผสมเพื่อป้องกันและกำจัด ยุง แมลง